Robert Roág meester van Oirschot 

De dagelijkse werkelijkheid is dé inspiratiebron voor Robert Roág. Onophoudelijk registreert hij die werkelijkheid in beelden waarin het bewuste en onbewuste vrij spel hebben. Opmerkelijk is zijn indringende kleurgebruik in een stijl, die enigszins expressionistisch aandoet. Toch blijven zijn motieven gemakkelijk herkenbaar, want ondanks krachtige pallet- en penseelstreken worden ze in vorm en kleur vaak lieflijk weergegeven.

Roágs ideaal van menselijke harmonie met de medemens en de natuur komt in zijn meeste werken onmiskenbaar tot uiting. Zijn credo luidt dan ook: ‘Elke dag van ons leven doet zich iets lieflijks voor, de kunst is onze ogen ervoor te openen’.

Zijn oeuvre ondervond inmiddels internationale erkenning. Tevens zijn er diversen boeken over het werk van Robert Roág verschenen,de laatste Emoties in Kleur.