Prasadam

Portret Schilder

“Wanneer ik een portret schilder van, zeg Mevrouw A, dan schilder ik in feite drie schilderijen in een. Allereerst moet het een werkstuk worden met een goede gelijkenis met de dame in kwestie. Daarnaast moet het ook een portret van mijzelf als schilder worden, waarin de visie, de passie de motivatie, zelfs het karakter van de mijzelf als schilder tot uitdrukking moet komen. En dan ten derde moet het schilderij de interactie weergeven die tot stand is gekomen tussen het model en de schilder

De wijze waarop deze totaal-visie wordt geportretteerd in het schilderij moet het belangrijkste element zijn in het werkstuk. Pas dan, zo meen ik, komt de ware karakteristiek tot uitdrukking. Elk persoon is uniek. Geen onderwerp is gelijk aan een ander. Iedere model nodigt uit voor een eigen benadering. Iedere opdracht wordt zo “de geboorte van een nieuw artistiek leven.”